0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Modus Icons of Darts Live League
David Evans
۵
۳
Scott Marsh
Finished
۱۷:۳۵
Fallon Sherrock
۵
۰
James Hubbard
Finished
۱۸:۰۰
James Hubbard
۱
۵
Paul Nicholson
Finished
۱۴:۰۰
David Evans
۵
۲
James Hubbard
Finished
۱۴:۲۵
Paul Nicholson
۳
۵
David Evans
Finished
۱۴:۵۰
Scott Marsh
۵
۱
James Hubbard
Finished
۱۵:۱۵
Martin Adams
۵
۱
Paul Nicholson
Finished
۱۵:۴۰
Fallon Sherrock
۵
۳
David Evans
Finished
۱۶:۳۰
James Hubbard
۱
۵
Martin Adams
Finished
۱۶:۵۰
Paul Nicholson
۵
۰
Fallon Sherrock
Finished
۱۷:۱۰
Scott Marsh
۵
۲
Paul Nicholson
Finished
۱۸:۲۵
Martin Adams
۵
۲
David Evans
Finished
۱۸:۵۰
Scott Marsh
۵
۲
Fallon Sherrock
Finished
۱۹:۱۵
Martin Adams
۰
۵
Scott Marsh
Finished
۱۹:۴۰
Fallon Sherrock
۱
۵
Martin Adams
Finished
۲۰:۰۵
  International PDC Home Tour
Joe Cullen
۶
۵
Chris Dobey
Finished
۰۰:۲۵
Chris Dobey
۶
۳
Martijn Kleermaker
Finished
۰۰:۵۰
Jeff Smith
۴
۶
Joe Cullen
Finished
۰۱:۱۰
Nathan Aspinall
-
-
Jesus Noguera
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Jamie Hughes
-
-
Jose De Sousa
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  International Remote Darts League
Tina Osborne
۰
۶
Darren Herewini
Finished
۰۰:۳۰
Justin Thompson
۱
۶
Jim Williams
Finished
۰۱:۰۰
Justin Thompson
۶
۱
Tina Osborne
Finished
۰۱:۳۰
Jim Williams
۶
۱
Darren Herewini
Finished
۰۲:۱۰
Jim Williams
۶
۱
Tina Osborne
Finished
۰۲:۴۰
Darren Herewini
۶
۳
Justin Thompson
Finished
۰۳:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید